Historie firmy


NAVIJÁRNA Rynholec s.r.o. dnes sídlí v budově bývalé uhelné elektrárny, vybudované v areálu někdejšího uhelného dolu.


Jáma dolu se začala hloubit v roce 1907 a v roce 1911 byl důl pojmenován Anna. Důl byl ještě téhož roku propojen s dolem Laura v Rynholci a veškerý provoz dále probíhal přes jámu Anna (jáma Laura zůstala výdušnou). Průměr jámy dolu Anna byl 4,25m kruhového profilu a hloubka 281m. V těchto hloubkách se nacházela hlavní kladenská sloj mocnosti až 8 m a pod ní základnová sloj kolem 4m.


V roce 1913 byly do areálu dolu Anna přesunuty sklady a dílny z dolu Laura a byly zde zřízeny cechy, lázně a lampárna. V první polovině 20. století také údajně vznikla přímo na dole první opravna elektromotorů. V roce 1918 byla v areálu dolu vybudována uhelná elektrárna, která spalovala méně kvalitní uhlí. Elektrárna byla několikrát rozšiřována, naposledy v roce 1928 a její nejvyšší výkon činil 10 MW. Elektrárena produkovala také odpadní červený popel, který byl nedaleko vršen na haldu. Až do roku 1989 byl používán k výrobě tvárnic a prefabrikovaných panelů (Prefa Hýskov). Později byl zjištěn zvýšený obsah radioaktivních prvků v tomto popelu.


Důl byl dále v roce 1946 přejmenován na Laušman I a v roce 1949 na Důl Československé armády I. Těžba zde byla ukončena 30. září 1965, elektrárna byla odstavena ještě dříve, 30. března 1965. Jeden z elektrárenských komínů byl ubourán do poloviny své výšky 15. dubna 1965 (jeho torzo se zachovalo do dnešních dnů) a druhý s nádrží na vodu, tzv. „nádorák“, byl odstřelen 3. prosince 1965.


Těžní věž dolu byla odstraněna 25. května 1965. Vyoká kuželová halda tvořila dominantu areálu až do počátku 90. let, kdy byla postupně rozhrnuta a zavezena zeminou. Podobný osud potkal i skládku elektrárenského popela.


Po odstavení elektrárny byly do nově uvolněných prostor soustředěny elektroopravy Kladenského revíru – Ústřední dílny Pchery – provoz Rynholec.


Ústřední dílny byly zrušeny v roce 1979 z rozhodnutí Generálního ředitelství Kladenských dolů a nově byly začleněny do Českých Lupkových a Uhelných Závodů. V říjnu 1992 vznikla soukromá společnost HS Invera Navijárna s.r.o. od března 1997 NAVIJÁRNA Rynholec s.r.o.


Dnes je ve firmě zaměstnáno cca 30 zaměstnanců včetně THP. Opravárenskou činnost provádíme na 1600 m2 výrobní a 1000 m2 skladové plochy.

Za fotografie dolu Anna děkujeme panu Karlu Kestnerovi, autorovi webu MALODOLY