Zkušebna

Zkušebna

Provádíme mezioperační a výstupní zkoušky na všech našich opravených zařízení. Mimo to nabízíme zkoušky elektrických zařízení v tomto rozsahu:

  • Měření elektrických odporů od 1 μΩ
  • Měření izolačních odporů, testovací napětí 50 V až 5 kV, měření polarizačního indexu a poměru dielektrické absorpce
  • Zkoušky přiloženým napětím do 35 kV
  • Zkoušky vinutí rázovou vlnou do 6 kV
  • Měření vibrací, včetně spektrální analýzy
  • Zkoušky elektromotorů do 400 kW v režimu naprázdno
  • Zkoušky elektromotorů do 200 kW v zatížení
  • Kompletní zkoušky transformátorů
  • Testování elektrické pevnosti transformátorových olejů
  • Vystavení zkušebních protokolů